סיריוס Sirius

מיפוי קרנית אחורי מבוסס שייפלוג סיריוס של חברת CSO המובילה (Tomograph and Corneal Topographer)

מיפוי קרנית אחורי מבוסס שייפלוג סיריוס של חברת CSO המובילה (Tomograph and Corneal Topographer)

משלב טומוגרפיית דיסק פלסידו עם טומוגרפיית שייפלוג של הלשכה הקדמית (Combines placido disk topography with Scheimpflug tomography of the anterior segment)

Sirius מספק מידע לגבי הפכימטריה, ההרמה, הקימור והעוצמה האופטית של שני משטחי הקרנית, על פני קוטר של 12 מ”מ (Sirius provides information on pachymetry, elevation, curvature and dioptric power of both corneal surfaces over a diameter of 12 mm)

כל המדידות הביומטריות של הלשכה הקדמית מחושבות באמצעות יצירת 25 חתכים של הקרנית (All biometric measurements of the anterior chamber are calculated using 25 sections from the cornea)

מהירות המדידה מפחיתה את ההשפעה של תנועת העין, וכתוצאה מכך מתקבלת מדידה איכותית ומדויקת (Measurement speed reduces the effect of eye movement producing a high quality accurate measurement)

נוסף לאבחון הקליני של הלשכה הקדמית, השימושים הנפוצים ביותר הם: ניתוחים לתיקון ראייה וניתוחי קטרקט. ניתן להשיג מודול לחישוב המדדים של עדשה תוך-עינית (In addition to the clinical diagnosis of the anterior segment the most common uses are: refractive and cataract surgery, an IOL calculation module is available)

בדיקות אובייקטיביות מספקות מדידה מדויקת של קוטר האישון בתנאים סקוטופיים, מאזופיים ופוטופיים (Objective examinations provide an accurate measurment of pupil diameter in scotopic, mesopic and photopic conditions)

ניתן להשתמש בהם בשילוב עם מפה של הקרנית למטרות תכנון ניתוח לתיקון ראייה ומעקב (When combined with the corneal map they can be used for refractive surgery planning and follow up)

טבעות תוך-סטרומליות (Intrastromal Rings)

על סמך המפה הפכימטרית והנתונים האלטימטריים של הקרנית, Sirius מאפשר לתכנן טבעות תוך-סטרומליות. טבעות אלה הן פתרון אפשרי לתיקון ליקויי רפרקציה, ולטיפול בצורות מסוימות של קרטוקונוס.

בדיקת סינון לגלאוקומה (Glaucoma Screening)

מכשיר Sirius מאפשר למומחים לגלאוקומה למדוד את זוויות הקשתית והקרנית ולערוך פכימטריה, שני ערכים אלה חשובים לאבחון המחלה

בדיקת סינון לגילוי קרטוקונוס (Keratoconous Screening)

בדיקה לגילוי קרטוקונוס מספקת לקלינאי מידע חשוב על מצב הקרנית של המטופל.

הבנת מצב הקרנית עוזרת למנוע סיבוכים הקשורים לאקטזיה עוד לפני ביצוע ניתוח הקרנית.

מדידת תגובת האישון (Pupillography)

מכשיר Sirius מצויד בתוכנה מובנית למדידת תגובת האישון (פיופילוגרפיה)

מדידה מהירה ופשוטה של האישון בתנאים סקוטופיים (0.04 לוקס), מאזופיים (4 לוקס) ופוטופיים (50 לוקס) ובמודליות דינמית

בהליכים קליניים רבים שמטרתם למטב את איכות הראייה חיוני לדעת היכן נמצא מרכז האישון ומה קוטרו.

מודול לחישוב המאפיינים של עדשה תוך-עינית (Iol Calculation Module – Optional)

מודול זה מבוסס על שיטות למעקב אחר קרני האור, בלי קשר למצב הקרנית (אחרי ניתוח לתיקון ראייה או ללא ניתוח כזה), ומספק את חישוב העוצמות הספרית והטוֹרית של העדשה התוך-עינית.

מודול ליישום עדשות מגע (Contact Lenses Application Module)

ניתן להשיג גם מודול להתאמת עדשות מגע, המדמה את ההתאמה של עדשות מגע קשות על סמך מסד נתונים פנימי של יצרני עדשות מגע רבים.

אברומטריה של הקרנית (Corneal Aberrometry)

באמצעות ניתוח אברומטרי ניתן לקבל סקירה מלאה של מצב האברציות בקרנית.

אפשר לבחור את תרומת החלק הקדמי או האחורי של הקרנית, או של כולה, עבור אישונים בקטרים שונים.

מפות OPD/WFE וההדמיות החזותיות (PSF‏, MTF, פיתול של התמונה עם לוח סנלן) יכולים לעזור לקלינאי להבין או להסביר את בעיות הראייה של המטופל.

מייבוגרפיה (Meibography)

את בלוטות מייבומיאן ניתן לראות תחת אינפרא-רד לאחר צילום התמונה ניתן לנתח את מצב הבלוטות בעזרת התוכנה.

ניתוח מתקדם של דוק הדמעות (Advanced Analysis of the Tear Film)

טכנולוגיית דיסק פלסידו מאפשרת לערוך ניתוח מתקדם של דוק הדמעות, למשל בדיקה לא-פולשנית של זמן שבירת דוק הדמעות (NIBUT).

אינדקס המחלה משטח העין (OSDI), אודם של הלחמית והגובלת (לימוס), ניתוח בלוטות מייבומיאן, ניתוח מניסקוס הדמעות ואוסמולריות הדמעות, המחושבים באמצעות שילוב של כל הציונים החלקיים, מספקים הערכה כוללת של מצבו הקליני של המטופל במסגרת אבחון מקיף של מחלת העין היבשה.

תוכנת PHOENIX ‒ תכונות (Features of the Phoenix Software)

מכשיר Sirius מצויד בפלטפורמה של תוכנת Phoenix המאפשרת לשמור את נתוני המטופל לעיון ולניתוח בהמשך. תכונה זו משותפת לכל המכשירים מבית CSO.


מיפוי קרנית אחורי מבוסס שיימפלוג מסוג סיריוס (Sirius) של חברת CSO מדגים קרטוקונוס תמונה ד”ר ניר ארדינסט המרכז לקרטוקונוס.

בתמונה בצד ימין (מלמעלה למטה) ניתן להבחין באיתור וקטורים תומכים של קרטוקונוס,

נקודות ראיות לציון (נקודת משותפות לאבחון קרטוקונוס) וגרף עליית עובי באחוזים (PTI).