אוקלודרים לבדיקה

מגוון אוקלודרים לבדיקה (Occluder)

מגוון אוקלודרים לבדיקה (Occluder)

  • כף אוקלודר לבדיקה
  • אוקולדר לבדיקה עם חור עם אפשרות הסתרה
  • אוקולודר לבדיקה עם חורים
  • אוקלודר לבדיקה עם חור מרכזי

*התמונות לצורך המחשה בלבד