גלילי נייר

גלילי נייר להחלפה

גלילי נייר להחלפה

  • לאוטורפרקטומטרים
  • לפוקומטרים/לנסמטרים
  • מכשירי בדיקה

*התמונות להמחשה בלבד