נייר לצ׳ין רסט (Chin Rest Paper)

  • לאוטורפרקטומטים
  • לסליט למפ (מנורות סדק)
  • למכשור אופטלמי רפואי

*התמונות לצורך המחשה בלבד