סליט למפ Haag Streit

סליט למפ Haag Streit במצב מכני מצוין

סליט למפ Haag Streit במצב מכני מצוין