לנסמטר GL-7000

לנסמטר GL-7000 של חברת Grand Seiko

לנסמטר GL-7000 של חברת Grand Seiko

GL-7000 Ergonomic Design

Color LCD

Easy Measurement of Progressive Lens