עדשות לבדיקה ממגגון החברות והסוגים

עדשות למכשיר סליט למפ (מנורת סדק) (Slit Lamp Lenses)

 • 90D
 • 78D
 • 60D
 • Digital Wide Field
 • Digital Wide Field
 • Digital High Mag
 • Digital 1.0X Imaging Digital Series
 • Super 66
 • Super Field
 • Super Pupil XL
 • Super ViteroFundus

עדשות גוניוסקופיה (Gonioscopy Lenses)

 • G-3 Gonio
 • 3-Mirror
 • G-4 Gonio
 • G-4 High Mag Gonio
 • Mini 4-Mirror
 • G-6 Gonio
 • Vold Gonio
 • Surgical Gonio
 • G-2 Gonio
 • G-1 Gonio

עדשות לייזר מקטע קידמי (Anterior Laser Lenses)

 • Rapid SLT
 • Selective Laser Trabeculoplasty – SLT
 • Iridectomy
 • Mag Plus Iridectomy
 • Blumenthal Iridotomy
 • Capsulotomy
 • Singh Mid-Vitreous
 • Idrees Mid-Vitreous
 • Blumenthal Suturelysis

עדשות לייזר רשתית (Retina Laser Lenses)

 • Super Quad 160
 • H-R Wide Field
 • TransEquator
 • Equator Plus
 • QuadrAspheric
 • Quad Pediatric
 • H-R Centralis
 • PDT Laser
 • Area Centralis
 • Super Macula 2.2
 • Centralis Direct
 • Fundus Laser
 • High Resolution Set

עדשות לשימוש חד-פעמי (Single-Use Lenses)

 • Single-Use SLT
 • Single-Use 4-Mirror Gonio
 • Single-Use 3-Mirror Gonio
 • Single-Use Iridotomy
 • Single-Use Capsulotomy
 • Single-Use 30° Prism
 • Single-Use Bi-Concave
 • Single-Use Wide Field
 • Single-Use 28D
 • Single-Use 20D

*התמונות לצורך המחשה בלבד