דיגיטלי RV II

פורופטר דיגיטלי לבדיקה

פורופטר מהיר ושקט (Fast lens changing time and initialization)

קונסולת בדיקה נוחה, בעלת מסך טאץ׳, עם תוכנה ידידותית למשתמש (Intuitively understandable and very easy to operate)

בעל אופציה מהירה לבדיקה ״Speedy Program” החוסכת זמן בבדיקה ובאבחון (Speedy Program World’s first)

בעל אופציה בדיקה מיוחדת ״21 Point eye examination” על גבי גרף ייחודי (twenty one point eye examination visual performance graph & simulator)

מתממשק עם מכשירים אחרים (מסך בדיקה, אוטורפרקטומטר, לנסמטר) (Connecting with other devices)