מודי Modi

מיפוי קרנית מודי (Modi) של חברת CSO המובילה (Corneal Topographer)

מיפוי קרנית מודי (Modi) של חברת CSO המובילה (Corneal Topographer)

based on Firewire digital acquisition technology – is particularly suited for novices to corneal topography

כולל תוכנת Phoenix – המאפשרת לשמור את נתוני המטופל לעיון ולניתוח בהמשך, תכונה זו משותפת לכל המכשירים מבית CSO.